Privacyverklaring AVG

De Koekoeksklok respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website dekoekoeksklok.nl en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met De Koekoeksklok.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Koekoeksklok kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Koekoeksklok, en/of omdat u deze zelf aan De Koekoeksklok verstrekt. De Koekoeksklok kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw bankrekeningnummer
 • Uw IP-adres (soms, zie hieronder in welke gevallen)
 • Aanvullende informatie die nodig is voor een specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken (zie onderstaande)

Extra zorggegevens

Indien u zorg nodig heeft kan De Koekoeksklok meer gegevens over u verwerken:

 •  Geboortedatum
 • Verzekeringsmaatschappij
 • Verzekeringsnummer
 • BSN nummer (sofinummer)
 • Uren zorg per dag
 • ZIN (WLZ of ZZW) – PGB – Particulier
 • Naam thuiszorg organisatie
 • Telefoonnummer thuiszorgorganisatie
 • Thuiszorg relatienummer
 • Naam contactpersoon thuiszorgorganisatie
 • Naam contactpersoon thuis (familie, anderen)
 • Korte omschrijving ziektebeeld
 • Wat voor zorg ontvangt u
 • Wanneer en hoelang ontvangt u zorg:
 • Voorkeurstijd(en)
 • Welke hulpmiddelen heeft u nodig?

Waarom De Koekoeksklok gegevens nodig heeft

De Koekoeksklok verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om u te kunnen informeren over uw contactaanvraag of boeking.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang De Koekoeksklok gegevens bewaart

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om ons werk voor u te kunnen doen of om het voort te zetten na een pauze. De Koekoeksklok zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Delen met anderen

De Koekoeksklok zal uw gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerkersovereenkomst

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van De Koekoeksklok, sluit De Koekoeksklok een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Koekoeksklok blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van De Koekoeksklok worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Koekoeksklok gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De Koekoeksklok maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om daarover te rapporteren aan De Koekoeksklok.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Koekoeksklok heeft hier geen invloed op.

De Koekoeksklok heeft Google geen toestemming gegeven om via De Koekoeksklok verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Koekoeksklok gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De Koekoeksklok maakt gebruik van verschillende diensten om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google+ en YouTube. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google+ en YouTube (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

De Koekoeksklok maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op uw computer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dekoekoeksklok.nl. In sommige gevallen vraagt De Koekoeksklok hiervoor om uw legitimatie, ter bescherming van uw privacy. De Koekoeksklok zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De Koekoeksklok neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Koekoeksklok maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Koekoeksklok verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Koekoeksklok op.

De Koekoeksklok is als volgt te bereiken:
Telefoon: 0593 – 54 33 96
E-mailadres: info@dekoekoeksklok.nl
Website: dekoekoeksklok.nl
Adres: Brunsting 18, 9411 VL  Beilen
KvK: 17187188
BTW nummer: NL817718503B01

Wijzigen van deze privacyverklaring

De Koekoeksklok mag de inhoud van deze Privacyverklaring wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

De Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. De AP staat voor het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens. Op hun website geeft de AP veel informatie over de AVG. Bekijk bijvoorbeeld de algemene informatie over de AVG of de AVG in een notendop.

Boeken