Veel gestelde vragen
zorgvakantie

Klik op een menu item

Welke aanpassingen zijn er aanwezig in de groepsaccommodatie?
 • rolstoelvriendelijk
 • aangepaste elektrische verstelbare keuken
 • 4 ruime rolstoelvriendelijke tweepersoonskamers op de begane grond
 • iedere kamer heeft 2 hooglaagbedden
 • elk voorzien van aangepaste badkamer
 • met een in hoogte verstelbare wastafel
 • wc met beugels
 • vaste douchestoel met armleuningen
 • beugels bij douche
Welke aanpassingen zijn er aanwezig in het vakantiehuisje?
 • rolstoelvriendelijk
 • aangepaste verstelbare keuken
 • aangepaste badkamer
 • een onderrijdbare wastafel
 • wc met beugels
 • vaste douchestoel met armleuningen
 • beugels bij douche
Welke hulpmiddelen zijn er aanwezig?
 • elk van de 4 aangepaste kamers heeft 2 hooglaagbedden
 • in het vakantiehuisje staat standaard 1 hooglaagbed
 • aanwezig: 1 passieve tillift (zonder tilbanden, zelf meenemen!), 1 actieve stalift (met rugband), 1 douche brancard, 1 douche/postoel verrijdbaar, 1 postoel. Voor het gebruik van deze hulpmiddelen wordt een vergoeding gevraagd
 • draadloos alarmeringssysteem (in de 4 aangepaste kamers van de boerderij)
 • andere of extra hulpmiddelen (b.v. wc-verhoger, rolstoel, bedtafel, postoel, trippelstoel)  kunnen we veelal kosteloos lenen (afhankelijk van de zorgverzekeraar). Voor gasten die verblijven in een verzorgings- of verpleeghuis worden tijdens de vakantie de hulpmiddelen niet meer vergoed. Wel kunnen we extra hulpmiddelen huren.
Welke zorg kan ik krijgen?

Uw gastvrouw Mathilde is BIG geregistreerd verpleegkundige. Voor specifieke vragen over zorg kunt u ons bellen.

Rolstoelvervoer
In de regio zijn verschillende bedrijven die rolstoelbussen verhuren of een rolstoel taxi hebben.

Privacyverklaring

Privacyverklaring Mathilde

Mathilde respecteert de privacy van al haar klanten en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Mathilde.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mathilde kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mathilde, en/of omdat u deze zelf aan Mathilde verstrekt. Mathilde kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw bankrekeningnummer
 • Uw IP-adres (soms, zie hieronder in welke gevallen)
 • Aanvullende informatie die nodig is voor een specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken (zie onderstaande)Extra zorggegevens

Indien u zorg nodig heeft kan Mathilde meer gegevens over u verwerken:

 • Geboortedatum
 • Verzekeringsmaatschappij
 • Verzekeringsnummer
 • BSN nummer (sofinummer)
 • Uren zorg per dag
 • ZIN (WLZ of ZZW) – PGB – Particulier
 • Naam thuiszorg organisatie
 • Telefoonnummer thuiszorgorganisatie
 • Thuiszorg relatienummer
 • Naam contactpersoon thuiszorgorganisatie
 • Naam contactpersoon thuis (familie, anderen)
 • Korte omschrijving ziektebeeld
 • Wat voor zorg ontvangt u
 • Wanneer en hoelang ontvangt u zorg
 • Voorkeurstijd(en)
 • Welke hulpmiddelen heeft u nodig?

Waarom Mathilde gegevens nodig heeft

Mathilde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om u te kunnen informeren over uw contactaanvraag of boeking.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang Mathilde gegevens bewaart

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om ons werk voor u te kunnen doen of om het voort te zetten na een pauze. Mathilde zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Delen met anderen

Mathilde zal uw gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerkersovereenkomst

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Mathilde, sluit Mathilde een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mathilde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mathilde@dekoekoeksklok.nl. In sommige gevallen vraagt Mathilde hiervoor om uw legitimatie, ter bescherming van uw privacy. Mathilde zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Mathilde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Mathilde verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mathilde op.

Mathilde is als volgt te bereiken:

Telefoon: 0593 – 54 33 96

E-mailadres: mathilde@dekoekoeksklok.nl

Adres: Brunsting 18, 9411 VL  Beilen

KvK: 01141682

Wijzigen van deze privacyverklaring

Mathilde mag de inhoud van deze Privacyverklaring wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

De Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. De AP staat voor het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens. Op hun website geeft de AP veel informatie over de AVG. Bekijk bijvoorbeeld de algemene informatie over de AVG of de AVG in een notendop.

Boeken