Disclaimer de Koekoeksklok

Het samenstellen van de internetpagina’s van de Koekoeksklok, gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina’s is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. De Koekoeksklok kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Op de internetpagina’s van de Koekoeksklok staan enkele links die verwijzen naar internetpagina’s van derden die niet onder het domein van de Koekoeksklok vallen. Op de inhoud van deze pagina’s heeft de Koekoeksklok geen enkele invloed. De Koekoeksklok aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

Boeken